Jak vzniká kravata od Kolem Krku?

V následujícím článku Vás stručně provedeme výrobou klasické kravaty z dílny Kolem Krku. Nejen, že Vás necháme nahlédnout pod pokličku výroby, ale také poprvé představíme nový typ kravaty, který dosud v našem e-shopu nenajdete.

Materiál

Na samém počátku stojí výběr správného materiálu. V Kolem Krku pracujeme výhradně s tradičními přírodními materiály - v případě klasické kravaty je to nejčastěji přírodní hedvábní, ale připravujeme také kravaty vlněné, lněné či bavlněné s pestrými tištěnými vzory. Dále se však budeme věnovat výhradně tradiční hedvábné kravatě. 

Hedvábí, které používáme, pochází nejčastěji z Itálie - ze severní části kolem města Como. Jde o hedvábí, které je přímo určeno k výrobě kravat - má požadovanou gramáž, strukturu, vzor i šíři. Můžete se také setkat s termínem "jacquard silk" - česky žakárové hedvábí - označujícím nejčastěji používaný způsob tkaní tohoto materiálu. Méně často je potom používáno tištěné hedvábí - tedy hedvábná tkanina obvykle v jednoduché keprové vazbě, na které vzory vznikají až (nejčastěji digitálním) tiskem, nikoliv již přímo při výrobě materiálu tkaním.

5

 

Střih

Kravata se tradičně skládá ze tří hlavních částí - z předního velkého dílu, z krátkého spojovacího dílu a zadního dílu. Šablony příslušných dílů se postupně kladou na hedvábí a obkreslují křídou. Zásadní je při tom to, aby každý jednotlivý díl byl střižen přesně pod úhlem 45° vůči osnovní niti látky. Správné střižení má za následek jednak to, že se okraje vystřižených dílů netřepí a jednak také to, že se výsledná kravata bude snadno vázat a uzel vázanky bude vypadat přesně tak, jak má. V opačném případě by uzel nevypadal hezky a přední díl kravaty by se nepřirozeně kroutil a nesplýval by s tělem.

2

Nedílnou součástí většiny kravat je také výztuha. V drtivé většině průmyslově vyráběných kravat najdete výztuhu z polyesteru. My se však rozhodli pro výztuhu z čisté přírodní vlny, která je jemnější, kravata je vzdušnější, lehčí a uvázaný uzel má šmrnc. Tato výztuha se obvykle skládá pouze ze dvou dílů a je, stejně jako svrchní hedvábí, střižena pod úhlem 45°. Výjimkou, jsou tzv. "seven-fold ties", které výztuhu neobsahují a o kterých přineseme článek příště.

10

 

Šití a skládání

Šití kravaty je možné rozdělit do dvou fází - strojové a ruční. Strojové šití se uplatní pouze v momentě sešívání tří základních dílů kravaty, resp. dvou dílů vnitřní výztuhy. Veškeré další šití je prováděno výhradně ručně. Nejprve jsou metodou "hand-rolling" založeny okraje předního a zadního cípu kravaty. Jde o proces velmi náročný, ale jedině tak je kravata zpracována opravdu precizně. V případě strojového i ručního šití používáme výhradně 100% hedvábné nitě německé výroby.

12

Metodu "hand-rolling" používáme v Kolem Krku zcela nově - do této doby jste u našich kravat mohli najít klasické podšití jemnou látkou (jde o malé podšité části na vnitřních stranách předního a zadního cípu kravaty). "Hand-rolled edges" (česky ručně zakládané okraje) jsou však typické pro tradiční kravaty z období 20. - 40. let minulého století, proto jsme se rozhodli pro návrat k této klasické technice. Nicméně žádný z typů kravaty není méně nebo více kvalitní - pokud je tato kravata zpracována ručně. 

4

Po zpracování obou cípů kravaty a sešití jednotlivých dílů, následuje skládání. Kravata je po celé své délce přeložena právě třikrát, odtud anglické pojmenování "three-fold tie". V případě "three-fold ties" je nutné použít také vnitřní výztuhu, tradičně vlněnou. Bz výztuhy by kravata byla až příliš slabá a uzel poté velmi malý. Výjimkou jsou již zmíněné "seven-fold ties", do kterých se výztuha nevkládá - svrchní hedvábí je složena sedmkrát a proto je kravata dostatečně silná.

14

Ti pozornější z Vás jistě zaznamenali to, že jsme se nezmínili o onom poutku na zadní straně. Poutko na zadní díl kravaty u nás ovšem nenajdete - máme za to, že kravata vynikne daleko lépe, když sem tam je vidět i zadní díl - ukážete tak, že máte opravdu jedinečný, ručně zpracovaný kus. Na první pohled "nedbalý vzhled" vypadá o mnoho lépe, než když je vše přesně urovnáno a "narýsováno". 

6

Na závěr následuje poslední fáze ručního šití. Kravatu je nutné po prakticky celé její délce sešít správným stehem - takovým, který nebude příliš těsný - pak by kravata nepružila tak, jak má, a nepřirozeně by se přetáčela a nesplývala. Steh nesmí být ani příliš volný - pak by hrozilo přetržení nitě a rozpad celého zadního švu. Někteří výrobci dávají přednost viditelnému, často kontrastnímu, šití zadního švu. My však zvolili decentnější skrytý šev. Na samotném závěru následuje našití etikety Kolem Krku a kravata je kompletní.

7

 

Typy kravat

Na základě výše uvedených výrobních postupů je možné rozdělit kravaty do několika skupin podle různých kritérií.

Dle podšívky se kravaty rozdělují na "tipped" (česky podšité) - na rubové straně koncových cípů je možné vidět kontrastní podšívkovou látku, která skrývá koncové části vnitřní výztuhy tak, aby nebyla vidět. Dalším typem je "self-tipped" (česky samo-podšitá) - taková kravata je podšitá také, ale stejným materiálem, který tvoří svrchní části kravaty. Posledním typem je "untipped" (česky nepodšitá) - tedy taková kravata, kterou jsme Vám představili výše a jejíž cípy nejsou podšité, ale začištěné technikou "hand-rolling". 

15

Dle způsobu skládání a vnitřní výztuhy se kravaty tradičně dělí na "three-fold" - tedy typ třikrát přeložený obsahující vnitřní výztuhu. Dalším tradičním typem je zmíněný "seven-fold". Nově se však objevují i jiné počty skladů, jako například "five-fold" či "nine-fold". 

16

Důležitým parametrem jsou také rozměry kravaty, a to jak celková délka tak šířka. Na základě délky se rozdělují kravaty na krátké (do 145 cm), klasické (145-155 cm) a dlouhé (160 cm a více). Šířka kravaty se měří v nejširším místě - u předního cípu. Nejčastěji se objevují šíře 5 - 9 centimetrů. Délka i šířka kravaty je závislá na postavě daného muže - obecně však platí, že pro většinu mužů střední postavy od 170 do 190 centimetrů je vhodná kravata délky přibližně 150 centimetrů a šířky 6 - 8 centimetrů. 

17